[eXperiment ]
VECTORI
Vectori.
Proiectia unui vector pe o axa
Vectori. Produsul scalar a doi vectori. Definitie
Vectori. Produsul scalar a doi vectori. Proprietati
Vectori. Produsul scalar in plan
Vectori. Produsul scalar in spatiu
Vectori. Produsul scalar. Aplicatii ale produsului scalar in geometria in plan
Vectori. Produsul scalar. Aplicatii ale produsului scalar in geometria in spatiu
Vectori. Produsul scalar. Aplicatii
Vectori. Pozitii relative in spatiul tridimensional. Paralelism in spatiu
Vectori. Sectiuni in corpuri geometrice. Principiul lui Cavallieri