[eXperiment ]
1. Scurt itinerar de cunoștințe în geometria plană.
2. TIPURI DE PROBLEME ȘI METODE DE REZOLVARE
2.1 Probleme de demonstrație
2.1.1 Segmente congruente, unghiuri congruente
2.1.2 Inegalități geometrice
2.1.3 Puncte coliniare
M1. Demonstrarea coliniarității folosind postulatul lui Euclid
M2. Demonstrarea coliniarității cu ajutorul unghiului alungit (unghiuri adiacente suplementare)
M3. Demonstrarea coliniarității utilizând reciproca teoremei unghiurilor opuse la vârf.
M4. Demonstrarea coliniarității prin identificarea unei drepte ce conține punctele respective.
M5. Deomnstrarea coloniarității prin redefinirea unui punct de figureaza în condiția de coliniaritate.
M6. Demonstrarea coliniarității folosind reciproca teoremei lui Menelaus
M7. Demonstrarea coliniarității folosind rezultatul că dacă B si C sunt două puncte distincte, situate de aceeași  parte a dreptei AD.
M8. Demonstrarea coliniarității utilizând identitatea AB + BC = AC,  unde AB, BC și AC sunt segmente de dreaptă.
M9. Demonstrarea coliniarității folosing rezultatul că dintr-un punct exterior unei drepte se poate duce o permendiculară și numai una pe acea dreapta.